2007-06-16

Velkommen til åpning av “Tree Huts”!

Filed under: — Per @ 2.22 pm

Tadashi Kawamatas Generatorprosjekt “Tree Huts” - hans første i Norge - er ferdigstilt søndag 17. juni.
Velkommen til åpning bak Vår Frue kirke søndag den 17. kl 18. Det blir anledning til å stille spørsmål til kunstneren og arbeidsgruppen.

Prosjektet er realisert i perioden 9. - 17. juni av Tadashi Kawamata og en gruppe arkitekt- og kunststudenter fra NTNU og en elev fra Gerhard Schønings skole: Betsey-Marie Eskeland, Martin Bergsmark Vodde, Maria Mørkrid, Ingrid Lerang Fossåskaret, Ingrid Orstad Teigen, Guro Sorte Grindvik, Sverre Max H. Stenersen, Ylva Cecilie Vestrheim, Elisabeth Søiland, Per Kristian Nygård, Lina Berglund og Hannah Mjølsnes.
Erlend Leirdal har vært Generators prosjektansvarlige representant på stedet.

kaw-81.jpg

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.