2007-06-17

“Tree Huts” av Kawamata - midt i Trondheim!

Filed under: — Per @ 11.39 pm

Tadashi Kawamatas bidrag til Generator - 9 hytter i trærne bak Vår Frue kirke - ble åpnet søndag 17. juni. Med dette har Trondheim fått et meget synlig kunstinngrep midt i sentrum. Tusenvis av mennesker vil møte dette prosjektet i sommer.

“Tree Huts” er Kawamatas første prosjekt i Norge og det er også første gang han lager en gruppe med trehytter. Åpningen ble feiret med suppe omkring spisebordet som Kawamata og arbeidsgruppen lagde søndag 10. juni, første dag av byggeprosjektet.

img_3372.JPG
(foto Kjersti Berg)

kaw-opening.jpg
(foto Per Formo)

img_3505.JPG
(foto Kjersti Berg)

På åpningen ble følgende spontane hyllningsdikt lest opp av forfatteren:

9 REDER
9 GLEDER

Høyt plassert i treets grener;
Denne kunstner er en ener.
Denne mann har brukt fornuften,
løftet kunsten opp i luften.

Slikt gjør kunsten rett bevinget,
skuer hen på kråketinget.
Denne kunst er vakker rose;
Her blir laget symbiose.

Denne mannen vet å verne
Bringe mere tre til trærne.
Dette er til lutter glede
Opp i luften. Inn i redet.

17.06.07 Bernt Hauge

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.