WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'teks_generator.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2017-12-16 05:13:35' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Sign up

Generator-seminar 2006, praktisk info og påmelding

Sted: kultursenteret ISAK, Prinsensgt 44, Trondheim

Tid: torsdag 21. og fredag 22. september 2006

Seminaravgift: kr 350 (inkl. enkel lunsj fredag)

Påmelding til:

epost: Johan Fredrik Urnes

Skulle du få problemer med epost-linken over kan du ringe til: 73 52 49 10

post: Trøndelag senter for samtidskunst
Fjordgata 11
7010 Trondheim

Det blir fest på Lademoen Kunstnerverksteder, Mellomveien 5,
torsdag 21. september kl. 20 (suppe + drikke fås kjøpt). Ingen påmelding.