WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'teks_generator.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2017-12-16 05:12:11' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Programme

Moderator: Marit Paasche

torsdag 21.09. kl. 16 – 19

1600 Marit Paasche: velkomst/info om seminaret
1615 Per Formo: kort innledning om Generatorprosjektet
1640 Kjartan Koch Mikalsen: ‘Det offentlige rom’ - hva er det?

1720 kort pause

1740 Gunnar Houen: Trondheim
1800 Apolonija Sustersic: presentasjon av eget arbeid i offentlig rom
1830 spørsmål/samtale

kl. 20: fest på Lademoen Kunstnerverksteder (Mellomveien 5, Trondheim)

fredag 22.09. kl. 10 – 17.00

1000 kort info om dagens program
1015 Olga Schmedling: Estetikkens plass innenfor den sosiomaterielle offentlighet
1115 Bjørn Røe: Trondheim
1135 Katya Sander: presentasjon av eget arbeid i offentlig rom
1205 spørsmål/samtale

1215 kaffe-/lunsjpause

1315 Marte Huke: Trondheimstilstanden
1335 Simon Sheikh: Kunst, offentlighed og mod-offentlighed
1430 Tadashi Kawamata: presentasjon av eget arbeid i offentlig rom
1500 Tone Hansen: Kunst som produsent av offentlig rom
1530 spørsmål/samtale

1545 kort pause

1600 panel/samtale - ledet av Marit Paasche

ferdig ca 1700
Foreløpig program (pdf)

Coming soon

norsk