WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'teks_generator.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2017-12-16 05:08:29' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Hilde Rognskog

“EIE, ja ahhh ja, ja…”

Hilde Rognskog vil sette fokus på begjæret etter eiendom, på eiendomsforhold i Trondheim, på eiendomsmeglernes måte å skape og selge drømmer på, og på de drømmene som ikke er realiserbare. Hun vil gjøre dette ved å opprette et fiktivt eiendomsselskap i Trondheim. Dette selskapet vil tilby uomsettelige, ikke attraktive og fiktive eiendommer.

Prosjektet omfatter også en omfattende kartlegging av hvem som eier hva i Trondheim og en undersøkelse av forholdet mellom det offentlige og det private i denne sammenheng. I tillegg vil kunstneren foreta en spørreundersøkelse blant publikum.

Hilde Rognskogs prosjekt presenteres av kunstneren på disse steder og tider:
fredag 8. + lørdag 9. juni: Nordre gate
fredag 29. + lørdag 30. juni: KBS Kjøpesenter (Strindheim)
fredag 27. + lørdag 28. juli: Nordre gate
fredag 17. + lørdag 18. august: Trondheim Torg kjøpesenter
fredag 21. + lørdag 22. september: Trondheim Torg kjøpesenter

Alle dager kl. 10 - 16.

Hilde Rognskogs kronikk i Adresseavisen 11. juli kan lastes ned her: kronikk-adressa.pdf
Til kunstnerens egne hjemmesider

Fotos fra første presentasjon av prosjektet, fredag 8. juni på Nordre gate.
Foto Vegar Moen
© Generator

hilde-4a.jpg

hilde-5.jpg

hilde-6.jpg

hilde-8.jpg

hilde-9.jpg

hilde-10.jpg

hilde-14.jpg

hilde-16.jpg

hilde-17.jpg

hilde-18.jpg