WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'teks_generator.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2017-12-16 05:09:59' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Tina Jonsbu

“Tyggegummimerking”

I sitt Generator-prosjekt tar Tina Jonsbu utgangspunkt i restene etter tyggegummi i et avgrenset område i Trondheim. Disse flekkene er som nedtegnelser av små historier og spor av fotgjengernes bevegelsesmønstre, og de danner til sammen et slags ubevisst ornament i det offentlige rom. Kunstneren vil fremheve dette skjulte ornamentet ved å sirkle inn hver enkelt tyggegummi-flekk. Dette vil synliggjøre og ’foredle’ et element i bybildet som ellers knapt registreres.

Tina Jonsbus prosjekt realiseres som en 1-dags hendelse søndag 10. juni fra morgen til kveld. Tina Jonsbu og en gruppe elever fra Gerhard Schønings skole tegner da sirkler rundt tyggegummiflekker på gate og fortau i området mellom Olav Tryggvassons gt/Dronningens gt og Munkegt/Nordre gt.

Foto Vegar Moen
© Generator

tina-generator.jpg
(foto Per Formo)

tina-15.jpg

tina-7.jpg

tina-11.jpg

tina-3.jpg

tina-9.jpg

tina-kumlokk.jpg
(foto Per Formo)

tina-minibank.jpg
(foto Per Formo)

tinaassistenter.jpg
(foto Per Formo)